Mezun Grupları

Bilgi Formu
- Derslerimiz eylül ayı başında başlar. Hafta içi 5 gün boyunca, günde 4 saat olmak üzere toplamda 20 saat ders verilir.

- Diğer gruplar gibi haftada bir deneme sınavı yapılır ve sonuçlar detaylı bir şekilde velilerle paylaşılır.